Categories

Schindeleho minerály There are no products.

Jak byly nalezeny léčivé zeolity. 'Říkal jsem si - co dělá dobře mým stromům, pomůže i mně.' Robert Schindele Jak byly nalezeny léčivé zeolity… Když v předjaří roku 1981 v souvislosti s výstavbou silnice v jednom z mých lesních závodů v okolí Melku v Dolním Rakousku buldozerista dvakrát narazil na vulkanický kužel z poměrně křehkého materiálu, který vznikl na zlomu zemské kůry, obklopen velmi tvrdou pararulou, netušil jsem ještě, co bude později následovat. U příležitosti návštěvy hrubé trasy této lesní cesty navrhl vedoucí stavby vrchní lesní rada Dipl. Ing. Brandstädter z Dolnorakouské komory lesního hospodářství a vrchní lesní rada Dipl. Ing. Hans Schoder z Oblastní zemědělské komory z úsporných důvodů použít objevený materiál pro podklad a štěrkování cesty. Tak se také stalo. Na počátku července 1981 bylo za velkých veder na hrubou trasu cesty dovezeno více než 6000 kubických metrů tohoto materiálu, který byl rozhrnován buldozerem. Kvůli velkým vedrům vznikala při pojíždění těžké techniky mračna kamenného prachu, který pronikal až 50 i více metrů do okolí cesty do lesa a pokryl souvislou vrstvou lesní půdu. Všimli jsme si však další věci - pásy buldozeru byly den ze dne delší, až jsme nakonec museli vyjmout jeden článek, protože už je nebylo možné napnout. Můj řidič, člověk se čtyřicetiletou zkušeností ve svém oboru, mi řekl: "Něco takového jsem ještě nezažil!" Mezitím jsme přišli na to, čím to bylo. Pod polarizačním mikroskopem a z rentgenových snímků bylo patrné, že se jedná o dosud nikde jinde na světě nenalezený minerál, který se skládá ze 30% z alkalického živce, 20 - 30% plagioklasu, 20 - 30% křemene, 15 - 20% biotitu, 5 - 10% distenu (kyanitu), granátu, silimanitu, rutilu a kovů. Zatím asi 26 stanovených minerálů se vyznačuje retrográdní krystalickou mřížkou s přechodovými kovy a zpětnou chemickou přeměnou na alkalický živec. Díky obsahu cca 5% železa a stopové přítomnosti kobaltu, který se železem vytváří dokonalý magnet, se housenkové pásy při tření o tento materiál magentizují. Atomy článků pásu a jejich čepů se na třecích plochách uspořádávají do jednoho směru, čímž dochází k přeorientovávání atomů v krystalické mřížce kovu. Tím se i nejtvrdší ocel vrstvu po vrstvě mění a měkne. Vraťme se však zpět ke stavbě cesty. Několik dnů po její dostavbě začalo intenzivně pršet a vrstva kamenného prachu zmizela, umyta deštěm. Na místě smytého kamenného prachu rostla asi 50ti letá jedle - v době štěrkování byla celá zežloutlá a byla určena k pokácení. Než k tomu však mohlo dojít, přišel za mnou jeden z mých zaměstnanců a řekl mi: "Proč máme kácet jedli, která je ještě úplně zelená? Když ji porazíme, zůstane po ní velká mezera ve stavu." Šel jsem se podívat a byl jsem opravdu velmi překvapený - strom byl tmavozelený a očividně se mu dařilo skvěle. Vyrašily mu mezitím nové letorosty. Věděl jsem hned, že za tím je kamenný prach, přesto jsem čekal a pozoroval okolí ještě několik dalších let, až jsem se konečně v roce 1985 rozhodl informovat o tomto jevu novináře. Nejprve místo nálezu navštívil jeden známý vědec a po spatření kousku minerálu prohlásil: "To musí být opravdu tak, na první pohled je vidět vápník a granát!" Nechal nalezený materiál analyzovat a podal o tom zprávu panu ministerskému radovi Dipl. Ing. Dr. Perseymu z rakouského Ministerstva pro vědu a výzkum. Několik dnů na to uspořádala paní Dr. Maria Felsenreich z Gänsendorfu v tiskovém klubu Concordia ve Vídni tiskovou konferenci, na níž jsem mohl svoje pozorování zveřejnit. Zástupce vědecké veřejnosti, pan Dr. Gernot Gräfe, vysvětlil tisku, proč se stromy na místě posypu kamenným prachem uzdravily. V září roku 1985 bylo za přítomnosti rozhlasu a televize a vysokých rakouských politiků místo nálezu představeno veřejnosti. V rozhlasu běžel přímý přenos; během následné diskuse, při níž jsme seděli v hostinci v Emmersdorfu, běžel první přímý přenos v programu Ősterreichbild. Rakouský rozhlas a televize o tomto fenoménu informovaly v mnoha zpravodajských relacích - nejenom u nás, ale v celé Evropě. Stal jsem se v několika dnech známým jako člověk, který si všiml prostředku na zastavení postupujícího vymírání lesů. V mnoha následujících pokusech se ukázalo, že dobře vyživované stromy jsou schopné překonávat stres z vlivu životního prostředí a že dík dnešnímu stavu vědeckého poznání a za přispění trochy dobré vůle lidí může být v příštích desetiletích stresový účinek z vlivu životního prostředí na zdraví stromů výrazně snížen. V září roku 1985 mi bylo jasné, že si zřídím vlastní provoz na jemné mletí minerálů. Nejprve jsem nechal semlít několik tun v blízkém mlýně. Když jsem nechal provést první analýzu minerální moučky, začal jsem se studiem vší dostupné literatury o minerálech a došel jsem k závěru, že budu malé množství těchto minerálů jíst sám. Říkal jsem si - co dělá dobře mým stromům, pomůže i mně. Trpěl jsem po těžké otravě masem už mnoho let velmi bolestivým nadýmáním, měl jsem velmi vysoký obsah kyselin v moči - hodnoty kolem 7,6 - 7,8 a následkem velmi vysokého obsahu kyselin v moči jsem trpěl dnou. Sužovaly mne také neustálé záněty krčních mandlí. Už několik hodin po pozření první čajové lžičky mletých minerálů, které jsem smíchal s vodou, se u mne dostavily velmi intenzivní větry. Ještě téhož dne zmizel tlak v žaludeční krajině. Příštího dne jsem se rozhodl zdvojnásobit dávky minerálu. Na to se dostavily opět velmi intenzivní větry. Po třech dnech jsem byl osvobozen od desetiletých bolestí. Další tři dny nato zmizely bolestivé projevy dny a můj krevní tlak poklesl ze 180/100 na 145/85! Několik týdnů poté byly pryč i moje potíže s krčními mandlemi a v mých sněhobílých vlasech se objevily pramínky černých vlasů. Můj lékař, který mi poté provedl krevní testy, zjistil zcela normální hodnoty. Mohl jsem opět pít alkohol a kávu, kolik jsem chtěl, jíst i tučné maso, těstoviny a sladkosti - nic se nezměnilo. Od té doby - od roku 1985, jím denně minerály. V roce 1986 se v novinách Die Welt objevil článek, který - stejně jako rozhlas - o tomto jevu velmi podrobně informoval. Od té doby se o minerály začala velmi intenzivně zajímat i veřejnost a krátce na to jsem obdržel nezvladatelnou lavinu dopisů. Odezvou na vysílání v rakouské televizi v pořadu Wir am Mittwoch bylo přes 10 000 dopisů, které divákům moderátor pořadu pan Hademar Bankhofer při příštím vysílání ukazoval - všechny obsahovaly žádost o moji adresu. Několik dalších dnů nato stály před mým závodem kilometry dlouhé kolony aut se zákazníky, kteří si přijeli koupit minerály. Telefon vyzváněl od 4 hodin ráno do 11 hodin večer. V září roku 1986 byly Schindeleho minerály jedním z exponátů na veletrhu ve Vídni. Na závěr veletrhu byla tomuto produktu udělena zlatá medaile, jako výraz ocenění "Produktu, který budiž považován za špičkový exponát veletrhu", jak prohlásil prezident Rakouského spolku vynálezců. Dále řekl: "Dosud nikomu se nepodařilo v tak krátké době dosáhnout toho, aby jeho produkt znali a kupovali lidé po celém světě." Musel jsem držet téměř hodinu a půl trvající proslov, na jehož konci jsem sklidil takový aplaus, jako nikdo z mých předchůdců toho dne. V sobotu 12. prosince roku 1987 odvysílala stanice Österrechische Rundfunk Ö3 pořad, v němž byla veřejnost seznámena s případem pana Stanislava Krumpholce, který se po telefonu tohoto vysílání rovněž účastnil. Pan Krumpholc přišel před 19 lety do Rakouska jako uprchlík a trpěl po ozáření v uranových dolech težkým třesem rukou, svěděním a bolestmi páteře. Když se doslechl o Schindelových minerálech, přišel jen tak z legrace k nám, aby jako mnozí jiní tento produkt vyzkoušel. Během několika dnů byl třes v rukou pryč a zmizela i ostatní poškození - bolesti zad a celkové svědění. Domnívám se, že zde sehrálo svou roli působení magnetického pole, které na submolekulární úrovni znovuobnovuje původní stavbu ovlivňované tkáně, samozřejmě za bohatého přísunu stavebních látek, které jsou potřebné k budování chybějící tkáně. Německý potravinářský chemik Dr. Mang z Frankfurtu nad Mohanem píše o Schindelových minerálech: "Originální minerální kúra za použití Schindelových minerálů sestává z jemně mleté kamenné mouky s vysokým obsahem kysličníku křemičitého, kysličníku hlinitého, vápníku, železa, hořčíku a značného množství stopových prvků. Minerální látky jsou podobně jako organické - bílkoviny, tuky a uhlohydráty - výrazným způsobem zodpovědné za bezchybný průběh životních funkcí lidského organismu, přičemž pomáhají vytvářet uvnitř buněk chemické podmínky pro tvorbu buněk a tkání. Minerální látky pronikají do oblasti růstu a krvetvorby a jsou velkou měrou spojeny se správnou funkcí a tvorbou hormonů, vitamínů a enzymů. Minerální látky jsou především nezastupitelnými stavebními kameny kostí, zubů a důležitých vaziv a jako takové podléhají neustálé výměně a ztrátám, které musí tělo jejich dalším přísunem bezpodmínečně vyrovnávat. Nedostatek minerálů má za následek výskyt celé řady chronických potíží, kterým trvalý přísun směsi Schindelových minerálů zabraňuje. Schindeleho minerály jsou dokonalým potravinovým doplňkem, který je naví čistě přírodní a zcela netoxický." Funkci buněk umožňuje samozřejmě také neustálý přísun kyslíku. Jako nosič tohoto životadárného plynu slouží železo a draslík. Draslík může být v těle skladován maximálně osm hodin a jeho zásoby proto musí být neustále obnovovány. Vysoký krevní tlak lze normalizovat pomocí hořčíku a draslíku. Růst šlach, nehtů, chrupavek, stavba očních tkání, to vše je podmíněno přítomností křemíku. U rostlin je přítomnost křemíku podmínkou odolnosti proti lámání například při náporu větru. Draslík se ve spojení s kyslíkem, při němž vzniká kysličník draselný, K2O, podílí na funkci buněčné membrány a umožňuje působení enzymů a ovlivňuje energetickou rovnováhu uvnitř buněčného těla. Člověk skladuje až 98% draslíku intracelulárně, rozpuštěný v buněčných tekutinách, z velké části ve svalech. Zbytek je uložen ve stavebních kamenech bílkovin, glykogenech nebo fosfátech. Draslík je vstřebáván z obsahu potravinové kaše v horní části tenkého střeva a je odtud velmi rychle přejímán krevním oběhem. Plní svoji úlohu v lidském těle, a protože nemůže být skladován, je z 95% vylučován z našeho těla ledvinami, stolicí a potem. Každá buňka potřebuje draslík pro svůj růst a pro svoji bezchybnou schopnost reagovat na měnící se vnější podmínky. Draslík ovšem je účinný pouze tehdy, má-li svého protihráče, a tím je sodík. Tento důležitý biologický výměnný vztah hraje roli při pohybu nosičů energie přes buněčnou membránu, to platí zvláště pro nervové a svalové buňky. Uvnitř buňky je normálně koncentrace sodíku nízká a koncentrace draslíku vysoká. Vně buňky je tento vztah opačný. Draslík a sodík jsou prvky, bez nichž je nemyslitelná regulace krevního tlaku. Draslík a sodík se ve svých účincích v organismu vzájemně doplňují - draslík řídí vylučování vody z těla, sodík vodu v těle váže. Buňka však může využívat draslík pouze s pomocí hořčíku a pohyb svalových buněk je zase možný pouze za přítomnosti vápníku, který umožňuje vodivost nervových drah při přenášení nervových vzruchů. Draslík řídí sílu a pravidelnost srdeční akce, ovlivňuje tvorbu enzymů a je spojený s dopravou a uchováváním energie. Podporuje správné předávání nervových impulsů. Nedostatek draslíku v srdečním svalu vede k poruchám rytmu srdečního svalu, zpomaluje tep a nakonec může způsobit smrt srdečního svalu. Nedostatek hořčíku způsobuje nadýmání, zácpu a nechutenství. Zpomaluje střevní peristaltiku, působí celkovou svalovou slabost, únavu a úbytek výkonnosti. U rostlin působí na růst a stavbu ochranných vrstev listů a jehličí, pokud chybí, mohou do rostlin pronikat škodlivé vzdušné imise a negativně ovlivňovat zdraví rostlin. Dalším důležitým prvkem je vápník, který je zodpovědný za stavbu kostí a zubů. K tomu je samozřejmě nutné, aby v organismu byl dostatek fosforečnanů - pokud tomu tak není, ubývá vápníku v kostech a hrozí jim, že se snadno zlomí. Nakonec je třeba se zmínit o důležitých stopových prvcích, které jsou důležité pro všechny organismy, počínaje bakteriemi, rostlinami, zvířaty a člověkem konče. Ke stopovým prvkům řadíme mangan, měď, zinek, kobalt, molybden, bór, chrom, nikl, vanadium, selen, arsen atd. Stopové prvky se podílejí důležitou měrou na chemické struktuře enzymů. Pokud se tělu nedostává chrom, může dojít ke zvápenatění věnčitých cév, zvětšuje se riziko onemocnění cukrovkou. Pokud tělo nemá kobalt, vzniká chudokrevnost, pokud se nedostává manganu, vznikají poruchy v hospodaření s kyselinami - konkrétně je blokováno hospodaření s kyselinou citronovou. Nemáme-li zinek, dochází k otravě svalů, acidose, k zastavení syntézy proteinů. Bez niklu není možné štěpení močoviny. Při nedostatku cínu dochází k poruchám sekrece trávicích enzymů, molybden potřebujeme pro dobrou funkci paměti, arsen pro dobrou funkci očí. Pro mnohé bude asi překvapením, že naše tělo potřebuje také stroncium, síru, baryum, stříbro, olovo, kadmium, rubidium, antimon, fluor, titan a mnoho dalších prvků, abychom vůbec byli schopni udržet biologickou rovnováhu našeho těla. Objevem dosud nikde jinde se nevyskytující horniny, kterou zmíněný zeolit bezesporu je, sestávající z alkalického živce, plagioklasu, křemene, biotitu, distenu, granátu, silimanitu, zirkonu a rutilu, která navíc vykazuje unikátní elektrické a magnetické vlastnosti, se nám dostává do rukou jedinečný zdroj minerálů a stopových prvků, které nám díky našemu způsobu života chybí. Schindeleho minerály jsou účinným potravinovým doplňkem při dně, vysokém krevním tlaku, osteoporóze, cukrovce, zlepšení prokrvení koronárních cév po prodělaném infarktu ale i jako prevence srdečních příhod, při revmatismu, polyartritidě, akutních i chronických zánětlivých onemocněních, svalových křečích a bolestech, bolestech zad a hlavy, migrénách, cévních potížích (navrácení elasticity cévám), zlepšení prognózy bércových vředů, hnisavých kožních procesech, křečových žilách, poúrazových stavech jako jsou zlomeniny kostí, vykloubeniny a výrony, při kožních potížích - byla pozorována výrazná zlepšení stavu psoriasis (lupenka) a různých vyrážek, zastavení vypadávání vlasů, úprava sexuální výkonnosti - přiměřeně věku, dále při únavě, hučení v uších, pro zlepšení paměti, zlepšení koncentrace, jsou známy velmi dobré výsledky při příjmu těchto minerálů při depresivních stavech, menstruačních potížích, neuralgických bolestech.

Cart  

No products

0 Kč Total

Checkout